Positiivinen psykologia

Tiede hyvinvoinnin taustalla


3 kommenttia

“ Tavoitteiden rooli on vapauttaa meidät, niin että voimme nauttia tästä hetkestä” (Ben-Shahar, 2007)

Tavoitteisiin liittyy hyvin sanonta: saat sitä mitä tilaat. Tavoitteiden asettaminen on oman mielenkiinnon suuntaamista, ja sitoutumista itsellemme tärkeisiin asioihin. Ne auttavat priorisoimaan asioiden aikaansaamisessa. Omien tavoitteiden asettaminen on yksi tärkeimmistä positiivisen ja valmentavan psykologian käytännön sovellutuksista. Tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka asettavat itselleen tavoitteita ja etenevät maltillisesti ja pitkäjänteisesti niitä kohti ovat menestyneempiä, elämäänsä tyytyväisempiä, terveempiä, energisempiä, sinnikkäämpiä ja heillä on enemmän tulevaisuususkoa (*3). Minä tarkoitan menestyksellä sellaista elämää, jota itse arvostaa ja joka nojautuu sellaisten pilarien varaan mihin on itse elämänsä halunnut rakentuvan.

Tavoitteiden asettaminen on oma taiteenlajinsa. Tietoisuus tavoitteiden asettamisen problematiikasta ja ja motivaatiolähteistä estää ajautumista niiden kanssa suorittamisen oravanpyörään. Sisäisten tavoitteiden (intrinsic goals) saavuttaminen lisää hyvinvointia, kun taas ulkoisista motivaatiolähteistä (extrinsic goals) kumpuavat tavoitteet voivat lisätä pahoinvointia ja stressiä (*4). Tavoitteiden pitää olla merkityksellisiä itsellemme ja henkilökohtaisesti tärkeitä. Ei tärkeitä vanhemmillemme, työtovereillemme tai pomollemme. Meidän pitää omistaa omat tavoitteemme ja olla innoissamme niistä. Tavoitteiden tehtävänä on toimia innostajina ja energisaattoreina eikä lannistajina ja energiasyöppöinä.

Hyvä tavoite on sellainen, jota kohden mennään innoissaan sen sijaan, että tunnetaan velvollisuutta, syyllisyyttä ja pakkoa saavuttaa tietty tavoite. Tutkimukset osoittavat materialististen tavoitteiden petollisuutta. Psykologi Daniel Gilbert osoitti tutkimuksissaan, miten uusi talo, ylennys tai uusi auto lisäsi ihmisen hyvinvointia vain lyhytaikaisesti, lopulta johtaen henkiseen pahoinvointiin. Päämäärät jotka liittyvät henkiseen kasvuun ja oppimiseen lisäävät ihmisen hyvinvointia (*2).

Jatkuvalla tavoitteiden asettamisella ja joustamattomuudella tehdä niihin muutoksia on myös vaarapuolensa. Tavoitteet saattavat ajaa meidät suorittamisen oravanpyörään, jossa elämme elämäämme tulevaisuudesta kasin. On hyvä muistaa, että tärkeintä ei ole päämäärä vaan itse matka. Hyvään elämään kuuluu tässä hetkessä eläminen ja sen upeuksista nauttiminen. Tavoitteet auttavat meitä tiedostamaan, että olemme kulkemassa oikeaan suuntaan. Robert M. Pirsig kuvaa kirjassaan Zen ja moottoripyörän kunnossapito, miten hän aikoinaan osallistui Himalajan valloitukseen zen-munkkien kanssa. Hän joutui kuitenkin keskeyttämään vaelluksen, koska fokusoi ajatuksensa liikaa huipulle pääsemisen päämäärään. Se sai matkan tuntumaan liian vaikealta ja ylitsepääsemättömältä. Munkit sen sijaan fokusoivat huipun saavuttamiseen vain tarkistaakseen, että ovat oikealla polulla, keskittyen nauttimaan jokaisesta askeleesta stressaamatta loppumatkan hankaluutta ja raskautta.

Miksi ihmiset uupuvat? Monet yrittävät saavuttaa kaiken mahdollisen elämässään ja he ovat asettaneet liian paljon tavoitteita. Tällöin helposti juostaan kovempaa ja kovempaa ilman pysähtymistä ja elämistä tässä hetkessä. Oma kokemukseni opetti rennompaa elämän visiointia ja tässä hetkessä elämisen tärkeyttä.

Olen käyttänyt tavoitteiden asettamiseen Kirje tulevaisuudesta -tekniikkaa (Letter from the future, *3). Tekniikka on Australiassa laajasti käytössä itsensä johtamisen ja organisaation kehittämisen valmennuksissa. Se on mielestäni mukava ja helppo tapa omien tavoitteiden asettamiseen ja itselle tärkeiden asioiden kirkastamiseen. Kirje tulevaisuudesta rohkaisee sinua selkeyttämään omat toiveesi ja unelmasi. Sen avulla suunnataan fokus tulevaisuuteen seuraavasti:

 

Kirje tulevaisuudesta

Valitse päivä tulevaisuudesta, kolmen kuukauden ja kahden vuoden aikajänteellä. Kuvittele, että olet päässyt ajassa eteenpäin ja istut kirjoittamassa kirjettä, jossa kuvaat miten olet elänyt haluamaasi elämää ja saavuttanut tavoitteitasi. Minkälaista elämäsi on nyt? Mitä haaveita olet toteuttanut? Kun kirjoitat kirjettäsi, keskity positiivisiin asioihin ja niihin asioihin, joiden haluaisit tapahtuvan elämässäsi. Keskity mieluummin ratkaisuihin kuin ongelmiesi pohdintaan. Käytä mielikuvitustasi ja nauti aikamatkasta tulevaisuuteesi. Lue kirje aina silloin tällöin muistuttaen itseäsi itsellesi tärkeistä asioista.

 

 

 Viitteet:

(*1) Ben-Sharar, T. (2007). Happier: McGraw-Hill.

(*2) Gilbert, D. (2008). Happiness & its causes seminar. Unpublished lecture. Sydney.

(*3) Greene, J., & Grant, A. M. (2004). Coach yourself. Make real changes in your life: Pearson Education.

(*4) Green, S. (2009). The applied positive psychology course. Unpublished lecture. The University of Sydney.

 (*5) Pirsig. R.M. (2002). Zen ja moottopyoran kunnossapito. WSOY.